Styret for 2018: 

Leder: Arve Aasen Tlf: 91795604 arve.aasen@e-co.no
Nestleder: Ole Lie Tlf: 95281270 ole@hallingdalvvs.no
Kasserer: Sigve Aasen Tlf: 41634647 sijaasen@online.no
Sekretær: Eva S. Aasen Tlf: 99702554 esa@skuesparebank.no
Styremedlem: Målfrid Breivik Tlf: 90047824 mollbreivik@gmail.com
Varamedlemmer: Ola Walter Forsmark og Kjell Orskaug

 

 

Familiehytta Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter