Greenfee 2017

Årskort:
For medlemmer i Nesbyen golfklubb - 3500 kroner
Andre - 4000 kroner
Junior (t.o.m. 19 år) - 1000 kroner

Ved kjøp av årskort oppnås fritt spill hele sesongen, gratis kaffe i kafeen og rabatter på kjøp av golfutstyr i proshoppen. NB, det er ikke nødvendig med spillerett/akse for å kjøpe årskort.

Greenfee ukedag:
9 hull - 300 kroner
Dagskort - 400 kroner

Greenfee helg (fredag - søndag):
9 hull - 350 kroner
Dagskort - 450 kroner
Weekendkort - 1 000 kroner

Greenfee for junior er halv pris.
 

Alle som benytter seg av fritt spill kort fra NGF, PGA og NGA skal varsle administrasjonen før ankomst.

Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter