Første hytta er på plass!

Den første hytta i hyttefeltet inntil hull nr. 7 og 8 er på plass! I første omgang settes det opp tre hytter, og videre følger seks nye hytter ut over høsten.

Se www.hyttedrømmeland.no for mer informasjon om prosjektet. 

Familiehytta Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter