Bilder fra byggingen av hyttene

Vi er godt i gang med oppføringen av de første hyttene. Hyttene er satt opp sør for hull 8 og 7. Det ene bilde under viser green på hull 8. Se www.hyttedrømmeland.no for mer informasjon, eller kontakt grunneier Hans Tandberg - tlf. 922 53 365 for visning i dag. 

 

 

Familiehytta Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter