Innkalling til årsmøte i Nesbyen golfklubb

 Årsmøte i Nesbyen Golfklubb
Klubbhuset i Tverrlia
Lørdag 16. April kl. 16.00

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning for 2010
5. Regnskap for 2010
6. Styrets forslag til medlemskontingent for 2012
7. Innkomne forslag
8. Valg

 

Familiehytta Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter