Årsberetning for 2010 - Nesbyen golfklubb

 Årsberetning for 2010

Styret i 2010
Leder: Rolf Lossius
Nestleder: Robert Gulbrandsen
Kasserer: Tommy Hanssen
Sekretær: Hilde Hjalland
Styremedlem: Jan Erik Bentehaugen

Klubbstatus
Antall medlemmer har økt.
Klubbkveldene på torsdager har hatt ganske mange deltagere. Disse kveldene vil bli videreført.
Det har vært avholdt flere kurs i Veien til golf.

Klubbmesterskap 2010
Junior: Snorre Torp Lie
Dame: Mette Petersen
Herre: Arve Aasen

Møtevirksomhet
Det har vært avholdt 7 styremøter.

Familiehytta Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter