Aktivitetsplan for 2012

 KURS:

VEIEN TIL GOLF:
Det er planlagt 5 kurs denne sesongen. Alle kursene går over 2 dager (12 timer). Det er ingen eksamen på disse kursene.
Kursprisen er kr. 1.500,- pr. person og inkluderer medlemskap i klubben og fritt spill på banen resten av sesongen.

Kurshelger: 19.05 - 20.05 (med forbehold om endring), 09.06 - 10.06, 30.06 - 01.07 (med forbehold om endring), 04.08 - 05.08 og 08.09 - 09.09.

Er det noen i familien som er i startgropa og trenger kurs, eller dere kjenner noen som kan være interessert, sørg for påmelding, da dette er et gunstig tilbud.
Påmelding kan skje til Jan Erik Bentehaugen på er-bente@online.no eller tlf 97672732.

GOLFSKOLE OG PROHELG:
Helga 30.06 og 01.07 blir det Golfskole og Pro.helg med David Loyd.
Dette blir årets mulighet til virkelig å lære og forbedre ferdighetene. Sett av helga allerede nå!
Vi vil komme tilbake med program/informasjon og priser senere. Det er en forutsetning at vi får nok forhåndspåmeldinger for at det skal gjennomføres.

TURNERINGER:

02.06: Uformell åpningsturnering.
06.07: Senior Tour Turnering. (Kun for NSG medlemmer.)
10.08 - 12.08: Nesbyen Open.
01.09: Klubbmesterskap.
29.09: Uformell avslutningsturnering, "Laus i snippen".

GENERELT:

Klubben vil avholde treningskveld/klubbkveld hver tirsdag og spillekveld hver torsdag.

Prisen for greenfee og årskort er uendret fra i fjor.

Det blir i samarbeid med banen jobbet med følgende konkrete tiltak:
- Oppsetting av informasjonstavle.
- Få i stand toalett som kan benyttes utenom kafeens åpningstid.
- Oppsetting av "leskur/gapahuker" rundt på banen (i tilfelle dårlig vær).
- Diverse skilting.

Mvh NESBYEN GOLF.

Familiehytta Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter