Banestatus

 Etter en tøff overvintring er banen på full vei tilbake! 

Vi får veldig gode tilbakemeldinger på greener og utslagssteder. Etter en iherdig innsats med resåing tidlig i år er greenene snart tette. Utslagsstedene har hele tiden hatt en god gressetablering.

Fairwayene våres fikk mye isbrann i vinter. Den positive nyheten er at resåingsarbeidet som ble gjort gir meget gode resultater og det spirer godt over hele banen. Som følge av godt og varmt vær ser vi forbedringer dag for dag og det begynner å etablere seg et godt gressdekke på stadig større deler av banen.

Kafeen er åpen alle dager i juli og de to første ukene i august.
Utover høsten er kafeen åpen fredag – lørdag og søndag til og med høstferien.

Familiehytta Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter